Ký kết hợp tác giữa Nagano (Nhật Bản) và ICDREC

with No Comments

Sáng 9:00 ngày 19-0-2016 tại Khách sạn Majestic đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác giữa ICDREC và Nagano Techno Foundation.
Thành phần tham dự gồm có: ông Lê Thái Hỷ – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển Công nghiệp Vi mạch Thành phố, ông Võ Minh Thành – Trưởng phòng Công nghệ thông tin, ông Nguyễn Đức Chung – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Giám đốc Trường Đại học Nagano Techno Foudation, Ban giám đốc Trung tâm ICDREC, cùng các vị khách mời khác.

ký kết hợp tác giữa ICDREC với Quỹ KHCN NAGANO - Nhật BảnKý kết hợp tác giữa ICDREC với Quỹ KHCN NAGANO – Nhật Bản

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ cùng tham gia vào những chương trình thiết kế, chế tạo liên quan đến công nghiệp vi mạch; cùng tham gia những hoạt động, nhiệm vụ kinh doanh chung; cùng trao đổi những thông tin và tài liệu khoa học có liên quan. Những chương trình, hoạt động hợp tác được xây dựng dựa trên những trường hợp cụ thể và tích cực tham gia trao đổi trong nghiên cứu kinh doanh. Ngoài ra, các bên sẽ cùng thực hiện các dự án nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và thương mại các sản phẩm công nghệ cao dựa trên các thế mạnh của nhau.

ICDREC & Đoàn tỉnh NAGATO - Nhật BảnICDREC & Đoàn tỉnh NAGANO – Nhật Bản

Tại lễ ký kết, ông Lê Thái Hỷ – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển Công nghiệp Vi mạch Thành phố nhận định, Nhật Bản được xác định là thị trường trọng điểm và tiềm năng lớn nhất của ngành bán dẫn vi mạch cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, do đó các hợp tác với Nhật Bản được xem là một trong các giải pháp lớn để ngành này phát triển. Tuy nhiên, cần nhìn nhận Việt Nam là quốc gia còn non trẻ trong bản đồ vi mạch thế giới, so với các các Trung tâm phát triển vi mạch khác ở các quốc gia, nhất là một quốc gia Nhật Bản có thế mạnh lâu đời trong lĩnh vực này, do đó trong quá trình xây dựng và phát triển ngành này có những khó khăn nhất định. Hiện nay, cả nước chỉ có TP. Hồ Chí Minh là địa phương có Chương trình phát triển vi mạch, mà ICDREC là đơn vị tiên phong đầu tiên tham gia, do đó, việc ký kết hợp tác hôm nay với tỉnh Nagano là một bước tiến quan trọng tạo tiền đề, đưa ngành vi mạch của Việt Nam từng bước hội nhập vào ngành vi mạch của quốc tế trong thời gian tới.

 

Nguồn: