8-bit RISC SigmaK3 Applications

with No Comments

Hệ thống trình bày ký tự bằng led ma trận

Hệ thống trình bày bằng led ma trận sử dụng 2 vi xử lý Sigmak3

Đặc điểm chính

 • Chip vi xử lý 8-bit RISC SigmaK3
 • Kích thước bảng led ma trận: 150 x 1200 (Mười bộ led ma trận 8 x 8)
 • Hỗ trợ các màu sáng của led: Xanh lục, đỏ, và cam
 • Chiều dài chuỗi ký tự tối đa: 8192 ký tự
 • Trình bày chuỗi ký theo 2 kiểu động hoặc tĩnh

ROBOT

Robot sử dụng 2 bộ vi xử lý 8-bit RISC SigmaK3

 • Bộ phận cơ khí
 • Bộ điều khiển Robot
 • Bộ phận lái

 Đặc điểm chính

 • Hai chip vi xử lý 8-bit RISC SigmaK3
 • Di chuyển tới hoặc lùi tùy theo mạng lưới đường đi được định trước với góc 90 độ.
 • Theo dõi đường đi của nó khi rẽ sai

Đính kèm