8-bit RISC SigmaK3

with No Comments

Giới thiệu

SigmaK3 là chip với chi phí thấp, hiệu suất cao, CPU 8-bit có phạm vi ứng dụng rộng rãi. Nó đã được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau với mức tiêu thụ năng lượng thấp. So với các vi xử lý 8-bit đã được biết đến, nó không có các ngoại vi như điều khiển ngắt, USART… Tuy nhiên, với kiến trúc như thiết kế của nó, hiệu suất cao của nó đã được chứng minh trong các ứng dụng khác nhau, hoặc là giáo dục và công nghiệp.

Đặc điểm chính

 • Kiến trúc Harvard RISC, pipeline 2 tầng
 • 33 lệnh, mỗi lệnh có độ rộng 12 bit
 • Bộ nhớ dữ liệu bên trong: 256 bytes
 • Bộ nhớ chương trình: 4K x 12 bits
 • Timer and Watchdog Timer
 • Chế độ SLEEP tiết kiệm năng lượng

Đặc tính kỹ thuật

 • Công nghệ: TSMC 0.25um, 5 lớp kim loại
 • Điện áp lõi: 2.5V
 • Điện áp PAD: 3.3V
 • Kích thước lõi: 3 x 3 mm2.
 • Kích thước chip: 14 x 14 x 1.4 mm3, QFP.
 • Số chân của chip: 100
 • Tần số hệ thống tối đa: 50 MHz
 • Năng lượng tiêu thụ trung bình: 51 mW/MHz