8-bit CAN Controller

with No Comments

Giới thiệu

PE-CAN-8B được thiết kế tương thích với các chuẩn CAN 2.0A và CAN 2.0B. Lõi IP này có giao tiếp song song để kết nối dễ dàng với vi điều khiển. Đặc biệt, bốn bộ đệm phát và bốn bộ đệm nhận với độ ưu tiên có thể lập trình được, tạo nên sự thuận lợi và dễ dàng hơn trong việc truyền nhận các gói thông điệp.

CAN8diagram

Đặc điểm chính

 • CAN 2.0A và CAN 2.0B ở 1Mbps
  • Hỗ trợ độ dài dữ liệu từ 0 tới 8 byte.
  • Hỗ trợ “Standard/Extended data” và “remote frames”
 • Bộ đệm thu: bốn bộ đệm thu có xét độ ưu tiên
 • Bộ đệm phát: bốn bộ đệm phát với độ ưu tiên có thể lập trình được
 • Mặt nạ và bộ lọc:
  • 10 bộ lọc 29 bit
  • 4 mặt nạ 29 bit
 • Chế độ “Standard frame”: Thực hiện lọc các vùng ID, IDE, RTR and 2 byte dữ liệu đầu tiên.
 • Giao thức song song 8-bit: đây là một giao thức đơn giản dùng kết nối tất cả MCUs với nhau thông qua các chân giao tiếp thông thường.
 • Hỗ trợ 4 chế độ hoạt động:
  • Chế độ cấu hình
  • Chế độ chỉ nhận
  • Chế độ One-shot
  • Chế độ thường
 • Các loại ngắt:
  • Nhận SOF bit
  • Ngắt khi xảy ra lỗi
  • Ngắt cảnh báo
  • Ngắt báo tràn
  • Ngắt bộ đệm nhận và ngắt tổ hợp

 

Tần số và tài nguyên

Logic Memory bit Fmax DSP
EP2C35F672C6 4580 (LE) 0 74 MHz 4
EP3C40F780C6 4540 (LE) 0 80 MHz 4
EP3SE50F780C2 2787(ALUT) 0 110 MHz 4

 

Mã nguồn và tài liệu

 • Mã nguồn RTL (Verilog HDL)
 • Mã nguồn môi trường kiểm tra (Verilog HDL)
 • Tài liệu kỹ thuật

Đính kèm