8-bit Interrupt Controller

with No Comments

Giới thiệu

PE-INT-8B là bộ điều khiển ngắt có thể lập trình được, có tính năng tương đương lõi 8259A của Intel. PE-INT-8B có thể dùng để quản lý tất cả nguồn ngắt của vi xử lý 8 bit như MCS80/85 và 8086/8088.

INT8diagram

Đặc điểm chính

  • Bộ điều khiển xoay vòng 8 mức ưu tiên
  • Tương thích với hệ thống MCS80/85 và MSM88A-10/86A-10
  • Mở rộng lên tới 64 mức ngắt
  • Hỗ trợ lập trình cho các chế độ ngắt
  • Hỗ trợ mặt nạ ngắt

Tài nguyên và tần số

Logic Memory Fmax DSP
EP2C35F672C6 444 (LEs) 0 205 MHz 0
EP3C40F780C6 466 (LEs) 0 260 MHz 0
EP3SE50F780C2 273 (ALUTs) 2 (M9Ks) 440 MHz 0

 

Mã nguồn và tài liệu

  • Mã nguồn RTL (Verilog HDL)
  • Mã nguồn môi trường kiểm tra (Verilog HDL)
  • Tài liệu kỹ thuật

Đính kèm