APB Smart Card Reader

with No Comments

Giới thiệu

SCR IP thực hiện việc giao tiếp và điều khiển truyền nhận dữ liệu giữa thẻ nhớ thông minh với vi điều khiển thông qua hệ thống bus AMBA APB. SCR IP hỗ trợ đầy đủ tính năng theo chuẩn ISO/IEC 7816-3 và EMV200 4.0.

APB_SCR_diagram

Đặc điểm chính

 • Tương thích AMBA APB 2.0
 • Hỗ trợ chuẩn ISO/IEC 7816-3 và EMV2000 4.0
  • Kích hoạt và ngừng kích hoạt thẻ nhớ
  • Reset thẻ bằng phần mềm và phần cứng
  • Tự động nhận gói dữ liệu khai báo ATR của thẻ sau khi thẻ bị reset
 • Trao đổi dữ liệu với thẻ
 • Lập trình được tốc độ truyền dữ liệu
 • Cấu hình được các đặc tính thời gian:
  • Thời gian truyền dữ liệu giữa hai byte.
  • Các bộ đếm timer
  • Thời gian truy xuất bộ đệm dữ liệu
 • Sử dụng các giao thức phổ biến:
  • T=0 cho việc truyền bán song công bất đồng bộ
  • T=1 cho việc truyền bán song công bất đồng bộ
 • Cấu hình các mức ngắt cho FIFO phát và nhận.
 • Tự động kiểm tra định dạng byte dữ liệu phát và nhận
 • Sử dụng đầy đủ các mức ưu tiên ngắt
 • Có khả năng dò tìm và phát Silent byte.
 • Hỗ trợ giao diện giao tiếp DMA

Tần số và tài nguyên

Logic Memory Fmax DSP
EP2C35F484C6 1,347 (LEs) 0 141Mhz 0
EP3C10F256C6 1,345 (LEs) 0 164Mhz 0
EP3SE50F780C2 933 (ALUTs) 0 306 Mhz 0

Mã nguồn và tài liệu

 • Mã nguồn RTL (Verilog HDL)
 • Mã nguồn môi trường kiểm tra (Verilog HDL)
 • Tài liệu kỹ thuật

Đính kèm