32-bit I2C Controller

with No Comments

Giới thiệu

Lõi IP điều khiển I2C cung cấp một giao thức truyền nhận nối tiếp theo chuẩn I2C của Philips. Lõi IP có thể được tích hợp vào hệ thống trên chip (SoC) thông qua bus AMBA AHB. Bộ điều khiển I2C-APB hỗ trợ tất cả các chế độ truyền nhận như chế độ truyền tốc độ cao tối đa có thể đạt 3.4 Mbps, chế độ truyền nhanh 400kbps, và chế độ truyền tiêu chuẩn 100kbps. Lõi IP hỗ trợ giao thức cho phép bắt tay với DMA, cho phép lõi IP có thể làm việc trực tiếp với DMA.

I2C32diagram

Đặc điểm chính

 • Tương thích với chuẩn Philips I2C phiên bản 2.1
 • Có thể lập trình như một I2C master
 • Có thể lập trình như một I2C slave
 • Hỗ trợ hoạt động nhiều master
 • Lập trình được cho tần số xung clock
 • Hỗ trợ “clock stretching” và “wait state”
 • Có thể lập trình bit ACK
 • Ngắt mất phân xử/lỗi đường truyền
 • Kiểm tra Start/Stop
 • Kiểm tra có xảy ra bận đường truyền
 • Hỗ trợ 7 và 10 bit địa chỉ cho cả 2 chế độ chủ và tớ
 • Hỗ trợ 3 tốc độ truyền nhận: 100kbps cho chế độ truyền chuẩn, 400kbps cho chế độ truyền nhanh, và 3.4Mbps cho chế độ truyền tốc độ cao
 • Được thiết kế tương thích với AMBA APB (ver. 2.0) với độ rộng đường truyền dữ liệu là 8/16/32
 • n x m FIFO nội cho tốc độ truyền dữ liệu cao nhất giữa I2C và APB, với n= 1÷256, m = 8, 16 or 32.

Tần số và tài nguyên

Logic Memory Fmax DSP
EP2C20F484C7 627 2048 133.7 MHz 0
EP2S15F484C3 508 2048 248.88 MHz 0
EP2SGX30CF780C3 511 2048 264 MHz 0

 

Mã nguồn và tài liệu

 • Mã nguồn RTL (Verilog HDL)
 • Mã nguồn môi trường kiểm tra (Verilog HDL)
 • Tài liệu kỹ thuật

Đính kèm