Avalon LCD Controller

with No Comments

Giới thiệu

Smart Card Reader (SCR) là đầu đọc các thẻ thông minh: SIM trong máy điện thọai di động, thẻ ngân hàng, thẻ thanh tóan xe bus, tàu điện ngầm, thẻ chấm công, an ninh ra vào…

Đặc điểm chính

 • Tương thích với chuẩn ISO-7816.
 • Tương thích với chuẩn PC/SC T=0, T=1
 • Sử dụng hai FIFO: một FIFO nhận và một FIFO phát
 • Lập trình được mức ngắt trigger cho FIFO nhận
 • Lập trình được tấn số cung cấp cho Smart Card
 • Lập trình được tốc độ baudrate
 • Tập thanh ghi gần giống với UART
 • Hỗ trợ ba bộ đếm time-out dùng cho Answer to Reset và xử lý thời gian chờ
 • Kiểm tra lỗi đường truyền
 • Có khả năng dò tìm và phát Silent byte

avalon_lcd_controller_diagramSơ đồ khối

Tần số và tài nguyên

Tần số Tài nguyên
Cyclone II – EP2C35F672C6  120 MHz  621 LEs – 348 Regs
Stratix II – EP2S60F484C5 182 MHz 507 ALUTs – 350 Regs

Mã nguồn và tài liệu

 • Mã nguồn RTL (Verilog HDL)
 • Mã nguồn kiểm tra (Verilog HDL)
 • Tài liệu