DDR3 SDRAM Controller

with No Comments

Giới thiệu

ddrsdraam_phy_730

Đặc điểm chính

 

Tần số và tài nguyên

 

Mã nguồn và tài liệu

  • Mã nguồn RTL (Verilog HDL)
  • Mã nguồn môi trường kiểm tra (Verilog HDL)
  • Tài liệu kỹ thuật