DCT/IDCT

with No Comments

Giới thiệu

DCT-FI là lõi IP chuyển đổi cosin rời rạc thuận nghịch (2D DCT), được thiết kế tối ưu trong việc sử dụng tài nguyên và có tần số hoạt động cao. DCT-FI hoạt động với ma trận hệ số chuyển đổi DCT kích thước 8×8; tương thích với hầu hết các chuẩn nén hình và phim ảnh. Việc thay đổi chức năng chuyển đổi thuận nghịch được điều khiển dễ dàng thông qua việc bật tắt các chân tín hiệu đầu vào. DCT-FI có thể được sử dụng để thực hiện mạch nén và giải nén; do đó tiết kiệm chi phí cho việc phát triển sản phẩm. DCT-FI được tối ưu để hoạt động với tần số cao, tránh hiện tượng thắt cổ chai cho toàn hệ thống.

DCTdiagram

Đặc điểm chính

 • Hoạt động ở tần số cao, lớn hơn 250 MHz in FPGA
 • Tiết kiệm tài nguyên
 • Cấu hình chiều chuyển đổi thuận nghịch theo thời gian thực
 • Giao thức Avalon-ST
 • Tương thích với chuẩn JPEG, MPEG
 • Hỗ trợ giải thuật DCT/IDCT 8-8 và 2-4-8
 • Chốt thanh ghi cả ngõ vào và ngõ ra
 • Thiết kế đồng bộ theo cạnh lên

Tần số và tài nguyên

Logic Memory bit Fmax(MHz) DSP
EP1C6F256C6 2750 2858 133.99
EP1S10F484C5 2264 2858 156.20 14
EP2C5F256C6 2593 2858 168.21 14
EP2S15F484C3 2503 2858 256.48 14

 

Mã nguồn và tài liệu

 • Mã nguồn RTL (Verilog HDL)
 • Mã nguồn môi trường kiểm tra (Verilog HDL)
 • Tài liệu kỹ thuật

 

Datasheet