KIT DE-SG8V1

with No Comments

Giới thiệu

KIT SG8V1 được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bởi Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch – ICDREC. Đây là KIT được phát triển trên nền tảng sử dụng vi xử lý SG8V1. KIT SG8V1 có tất cả 21 khối cho phép khai thác hết các tài nguyên của vi xử lý.

KIT_DE-SG8V1

Ngoại vi

 • 8 Single LED
 • 47 Segments LED
 • 8 x 32 Matrix LED
 • 16 x 2 Character LCD
 • 128 x 64 Graphic LCD
 • 1-Wire Digital Thermometer DS18B20
 • 4 x 4 Matrix Key
 • 4 Direct Button
 • Real Time Clock DS1339
 • AT24C04 EEPROM Memory
 • RS232 UART Interface
 • USB to UART
 • Up to 4×8 GPIO Port
 • 4 Channel Analog Input
 • USB 2.0 OTG
 • 1 Audio Channel (MP3, WAV)
 • SD Card Interface

Bộ lập trình

 • Giao tiếp phần mềm lập trình iFast IDE
 • Giao tiếp phần mềm qua USB full speed
 • Chức năng lập trình, đọc, xóa hoặc kiểm tra chương trình trong chip SG8V1
 • Hỗ trợ chức năng reset chip SG8V1 từ iFast IDE
 • Tự động nhận dạng và kết nối phần cứng
 • Tự động nhận dạng chip SG8V1
 • Tự động phát hiện và cấp nguồn cho chip SG8V1 khi không có nguồn ngoài

 

Thông tin chi tiết

Thông tin hỗ trợ

Kinh doanh:

Điện thoại: 028.3724 2171 – 091 856 9596 (anh Khánh)
Email:
Email: 

Hỗ trợ kỹ thuật:

Email: