Tái cấu trúc Đại học Quốc gia

with No Comments

Năm 2001, ĐHQG-HCM được tổ chức lại theo Quyết định số 15/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. ĐHQG-HCM cũng như ĐHQG Hà Nội có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Theo đó, ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học – công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nồng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
Hiện nay, ĐHQG-HCM gồm 04 trường đại học thành viên, 01 Viện nghiên cứu, 01 Khoa trực thuộc và một số trung tâm nghiên cứu và dịch vụ: Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn, Đại học Quốc tế, Viện Môi trường – Tài nguyên, Khoa Kinh tế, Khu Công nghệ phần mềm, Thư viện Trung tâm, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Dịch vụ – Đời sống, Trung tâm Bồi Dưỡng Văn hoá. Ngoài ra, Trường Phổ Thông Năng Khiếu thuộc ĐHQG-HCM chịu trách nhiệm đào tạo học sinh năng khiếu thuộc các ngành Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Văn học, Tiếng Anh.
Cơ quan hành chính của ĐHQG-HCM hiện nay được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm văn hóa, thương mại và công nghiệp lớn và năng động nhất của khu vực phía Nam cũng như của cả nước.
Hiện tại, quy mô đào tạo chính quy (bao gồm đại học và sau đại học) của ĐHQG-HCM là 35391 với 120 ngành đào tạo bậc đại học, 83 ngành đào tạo Thạc sĩ và 82 ngành đào tạo Tiến sĩ thuộc các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn và khoa học kinh tế.
Về đội ngũ, ĐHQG-HCM có tổng cộng 2.582 cán bộ – công chức bao gồm 1.900 cán bộ giảng dạy (1008 người có trình độ sau đại học, 170 người có chức danh GS-PGS), trong đó lực lượng Sau Đại học chiếm 56,4%
ĐHQG-HCM hiện đang xúc tiến xây dựng cơ sở mới tại khu quy hoạch Thủ Đức – Dĩ An trên diện tích rộng 643,7 hecta theo mô hình một đô thị khoa học hiện đại.
ĐHQG-HCM không ngừng nghiên cứu cải tiến nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đầu tư xây dựng đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm được Đảng và Nhà nước giao phó.

Nguồn: Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh