“Xây dựng phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch (ICLAB)” thuộc ICDREC

with No Comments

Theo ĐHQG – (9/2/2007) ĐHQG đã thông qua dự án: “Xây dựng phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch (ICLAB)” thuộc trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Thiết kế vi mạch (ICDREC) thuộc Đại học quốc gia TpHCM.

Thông qua đó ĐHQG sẽ trang bị cho ICLAB hệ thống Server và phần mềm thiết kế vi mạch… với mục tiêu phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu ngành thiết kế vi mạch cho cán bộ giảng dạy và sinh viên trong Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để qua đó sẽ hình thành cơ sở vật chất cho đội ngũ sản xuất vi mạch, lõi IP và chuyển giao công nghệ tham gia vào thị trường vi mạch thế giới.

Archived on Thứ hai, 26/02/2007 – 00:00