ICDREC bảo vệ đề tài cấp cơ sở

with No Comments

Ngày 8 tháng 5 năm 2007, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) bảo vệ đề tài cấp cơ sở năm 2007. Qua buổi bảo vệ, hội đồng đã đánh giá cao hướng đi “ Thiết kế các lõi IP ” phù hợp với điều kiện phát triển của ICDREC.

icdrec-bao-ve-de-tai-cap-co-so_1

icdrec-bao-ve-de-tai-cap-co-so_3

icdrec-bao-ve-de-tai-cap-co-so_4

icdrec-bao-ve-de-tai-cap-co-so_5

icdrec-bao-ve-de-tai-cap-co-so_2

Archived on Thứ tư, 09/05/2007 – 00:00