Thẩm định đề tài cấp ĐHQG 2008 của ICDREC

with No Comments

Hội đồng thẩm định các đề tài NCKH cấp ĐHQG (Bộ thường) 2008

Thời gian: 8:30 ngày thứ hai 13/08/2007

Địa điểm: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Văn phòng ICDREC, Khu Công nghệ phần mềm – Đại học Quốc Gia TpHCM

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP ĐHQG (Bộ Thường) NĂM 2008

 

STT

Tên đề tài

Tên chủ nhiệm

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Thời gian thực hiện

01.

Nghiên cứu thiết kế lõi IP bus điều khiển PCI 2.x Ks. Dương Văn Khanh 2008 2008 12 tháng

02.

Nghiên cứu thiết kế lõi IP bus điều khiển và đầu cuối từ xa Ths. Hầu Nguyên Thanh Hoàng 2008 2008 12 tháng

03.

Nghiên cứu thiết kế lõi IP bus điều khiển khu vực (CAN) Ks. Ngô Quang Vinh 2008 2008 12 tháng

04.

Nghiên cứu thiết kế lõi IP cầu PCI to PCI trên FPGA Ks. Nguyễn Minh Chánh 2008 2008 12 tháng

05.

Nghiên cứu thiết kế lõi IP chip xử lý RISC 32 bit Ths. Ngô Đức Hoàng 2008 2008 12 tháng

06.

Nghiên cứu xây dựng Engine mã nguồn mở mắt Việt, giải mã video Mpeg-4 trên hệ thống nhúng Lý Quốc Ngọc 2008 12 tháng

07.

Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy khoan mạch in CNC Nguyễn Hữu Cường 2008 2008 12 tháng

08.

Nghiên cứu thiết kế mô hình tàu thủy điều khiển từ xa Huỳnh Công Lớn 2008 2008 12 tháng

09.

Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ thu thập dữ liệu từ xa thông qua mạng điện thoại di động Ks. Võ Minh Tạo 2008 2008 12 tháng

Archived on Thứ bảy, 11/08/2007 – 00:00