Thẩm định đề tài cấp cơ sở 2008 của ICDREC

with No Comments

Hội đồng thẩm định các đề tài NCKH cấp cơ sở 2008

Thời gian: 8:30 ngày thứ hai 13/08/2007

Địa điểm: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Văn phòng ICDREC, Khu Công nghệ phần mềm – Đại học Quốc Gia TpHCM

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2008

STT

Tên đề tài

Tên chủ nhiệm

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Thời gian thực hiện

01

Nghiên cứu thiết kế lõi IP giao tiếp của bộ nhớ dạng flash (flash memory interface)

Ks. Nguyễn Tuấn Khoa

2008 2008 8 tháng

02

Nghiên cứu thiết kế lõi IP bus giao tiếp 12c hoạt động ở chế độ Slave (12c bus interface-slave) Ks. Dương Văn Khanh 2008 2008 8 tháng

03

Nghiên cứu thiết kế lõi IP bus giao tiếp 12c hoạt động ở chế độ Master (12c bus interface-master) Ths. Hầu Nguyên Thanh Hoàng 2008 2008 8 tháng

04

Nghiên cứu thiết kế lõi IP điều khiển SDRAM Ks. Trần Hoàng 2008 2008 8 tháng

05

Nghiên cứu thiết kế lõi IP ADC (Analog to Digital Converter) Ks. Lê Anh Tuấn 2008 2008 8 tháng

06

Nghiên cứu bộ điều khiển xuất/nhập đa dụng trên FPGA Ks. Hoàng Tuấn Kiệt 2008 2008 8 tháng

07

Nghiên cứu và thiết kế IP DDR SDRAM controller core (Double Data Rate Synchronuos Dynamic Random Acess Memory) Ks. Nguyễn Văn Bình 2008 2008 8 tháng

08

Nghiên cứu và thiết kế lõi IP PLL (Phase locked loop) Ks. Hồ Quang Tây 2008 2008 8 tháng

 

Archived on Thứ bảy, 11/08/2007 – 00:00