Chip vi xử lý đầu tiên của Việt Nam

with No Comments

Chip vi xử lý RISC 8-bit SigmaK3 là Chip vi xử lý RISC đầu tiên của Việt Nam do ICDREC thiết kế. Chip SigmaK3 là loại CPU 8-bit tốc độ cao, tiêu hao năng lượng, sử dụng kiến trúc RISC hiệu chỉnh với bus chương trình và bus dữ liệu tác rời nhau, điều này cho phép Chip SigmaK3 truy xuất bộ nhớ chương trình một cách đồng thời.
Đặc tả kỹ thuật

 • Kiến trúc RISC Harvard
 • Kiến trúc Pipline 2 tầng.
 • Tập lệnh gồm 33 lệnh với chiều dài từ lệnh là 12 bit
 • Truy xuất lên đến 256 byte bộ nhớ dữ liệu
 • Truy xuất lên đến 4Kx12 bit bộ nhớ chương trình
 • Tích hợp trong một bộ Timer và một bộ Watchdog Timer bên trong
 • Chế độ SLEEP cho phép tiết kiệm năng lượng

Thông số kỹ thuật

 • Công nghệ TSMC 0.25um, 5 lớp metal
 • Điện áp Core: 2.5V
 • Điện áp PAD: 3.3V
 • Kích thước Core: 3 x 3 mm2
 • Kích thước Chip: 14 x 14 x 1,4 mm3, QFP
 • Số lượng chân: 100
 • Tối ưu về tốc độ, hoạt động tối đa ở 50 MHz
 • Công suất tiêu thụ: 51 mW

Dự án này được sự hỗ trợ của các trường đại học thành viên (Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc tế, v.v) cũng như các công ty trong và ngoài nước (Qualcomm, Viet Vmicro, Synopsys, Global Cybersoft, v.v..)

Archived on Thứ năm, 27/12/2007 – 17:21