Chương trình tập huấn ngắn hạn của ARM cho ICDREC

with No Comments

Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo Thiết kế vi mạch (ICDREC) trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đã chính thức trở thành Authorized Training Centre (ATC) của ARM.

Để thúc đẩy quá trình hợp tác và phát triển, từ ngày 7/10/2008 đến 11/10/2008, ARM đã cử chuyên gia sang Việt tập huấn ngắn hạn chương trình “ARM7/9 Software Develoment Using RealView”cho nhân viên của ICDREC.

Training_ARM_nho
Dưới đây là nội dung chương trình tập huấn của ARM.

Agenda

 1. ARM Architectute and Processor Cores
 2. RealView Overview

RVDS 3.1 Introductory Workbook

 1. Assembler Programming for v4/v5 Cores

ARM v4/v5 Asssembly Workbook

 1. ARM/Thumb Interworking

Interworking Workbook

 1. Exception Handling
 2. Compiler Hints and Tips
 3. ARM Debug
 4. Initializing Cached Processors
 5. Benchmarking and Profiling

Profiler Workbook

 1. Embedded Software Develoment

Scatterloading Workbook

Appendix

 1. Instruction Architecture (Workbook Solutions)
 2. Glossary of ARM Terms and Abbreviations

Separate Handout

RVDS 3.1 Introductory Tutorial

ARMv4/v5 Assembly Workbook

ARM/Thumb Interworking Workbook

Profiler Workbook

Scatterloading Workbook

 

Archived on Thứ tư, 15/10/2008 – 00:00