Buổi làm việc tại ICDREC của Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu

with No Comments

Sáng ngày 26-2-2009, Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu “Tượng đài khoa học của Việt Nam” đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

GS-VienSy_NguyenVanHieu_1Tham dự buổi làm việc về phía ICDREC có sự hiện diện của ThS Ngô Đức Hoàng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch, GS.TS Khoa học Đặng Lương Mô – Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch cùng các chuyên gia của trung tâm.

GS-VienSy_NguyenVanHieu_2Mở đầu buổi làm việc ThS Ngô Đức Hoàng đã báo cáo tình hình nghiên cứu và một kết quả mà ICDREC đạt được trong thời gian qua (SigmaK3, SG-8V1, LDO, VN1632-01…) qua đó đề ra hướng nghiên cứu trong thời gian tới.

GS-VienSy_NguyenVanHieu_3

 

Archived on Thứ năm, 26/02/2009 – 00:00