Buổi hướng dẫn Viết Luận Văn Khoa Học tiếng Anh của GS. TSKH. Đặng Lương Mô

with No Comments

Viết luận văn khoa học là giai đoạn cuối và trọng yếu nhất của một công trình nghiên cứu. Ngày 26 tháng 06 năm 2009, GS. TSKH. Đặng Lương Mô có một buổi tóm lược những tiêu chí của một luận văn và cách viết một luận văn như vậy bằng tiếng Anh.

GS.TSKH.DangLuongMo_huongdan_viet_luanvan_khoahoc_1Buổi hướng dẫn thứ nhất về “Viết Luận Văn Khoa Học Tiếng Anh” (“Writing a Scientific Paper in English”) được tổ chức tại Hội trường lớn – khu công nghệ phần mềm – ĐHQG HCM – đã thu hút đông đảo các kỹ sư, nhà khoa học trẻ của các đơn vị tham gia: trung tâm ICDREC, trung tâm Địa tin học, trung tâm ProNet, phòng thí nghiệm Nano, Đại học Quốc gia, Đại học KHTN, Đại học Bách Khoa…

GS.TSKH.DangLuongMo_huongdan_viet_luanvan_khoahoc_2

Qua buổi hướng dẫn, các nhà khoa học trẻ cũng đã nắm được cấu trúc của một luận văn, bố cục luận văn khoa học, cách thức, trình bày như thế nào cho đúng chuẩn của một luận văn khoa học.

 

Archived on Thứ hai, 29/06/2009 – 00:00