GS.TSKH Đặng Lương Mô đại diện ICDREC tham gia Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất.

with No Comments

GS.TSKH.DangLuongMo_2010_UBNVONN_lan_1Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc tế Mỹ Đình, Hà Nội, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11 năm 2009, với sự tham gia của 900 Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới và 600 đại biểu trong nước.

 

gsMo01

GSMO02

GSMO03

GSMO04

GSMO05

GSMO06

GSMO07

GSMO08

GSMO09

GSMO10

GSMO11

GSMO12

 

 

Archived on Thứ hai, 30/11/2009 – 18:05