Lập dự án đầu tư Nhà máy sản xuất chip điện tử tại Việt Nam

with No Comments

Tháng 11/2010, UBND TP đã chấp thuận về chủ trương cho Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn lập dự án đầu tư Nhà máy sản xuất chip điện tử tại Việt Nam.

20101104173659nhamaychip

Đây là một Dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao thuộc diện được Vụ Công nghệ cao – Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục sản phẩm quốc gia để được giải quyết hỗ trợ vốn đầu tư.

Sở Công Thương được giao chủ trì phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở-ngành liên quan hướng dẫn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn lập dự án đầu tư để dự án được khẩn trương triển khai thực hiện trong năm 2010.

VPUB

Theo: www.VOH.com.vn

 

Archived on Thứ hai, 08/11/2010 – 08:05