Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch tổ chức seminar về RFID

with No Comments

Sáng nay, ngày 22/12/2010, ICDREC đã tổ chức seminar về RFID do GS. Bùi Ngọc Châu trình bày.

Seminar được diễn ra trong 2 ngày, GS. Châu trình bày tổng quan về thị trường RFID và các ứng dụng thực tế trên thế giới hiện nay, đồng thời giới thiệu chi tiết về các công nghệ RFID, các kiến trúc thiết kế hệ thống. Từ đó, GS sẽ trình bày về xu hướng phát triển của thế giới trong lĩnh vực này.

Tham dự seminar này gồm có GS. Đặng Lương Mô, TS. Bùi Trọng Tú, các cán bộ nghiên cứu của ICDREC, các học viên cao học ngành vi điện tử của Đại học Khoa học Tự nhiên và một số khách mời từ các trường khác.

RFID_seminar_GS.BuiNgocChau

 

Archived on Thứ tư, 22/12/2010 – 14:32