Chip vi xử lý VN1632 được công bố là 1 trong 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật năm 2010

with No Comments

Sáng ngày 29/12/2010, Chip vi xử lý VN1632 được công bố là 1 trong 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật năm 2010, ở lĩnh vực khoa học ứng dụng.

Đây là phần thưởng tinh thần to lớn dành cho tập thể cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC).

10-su-kien-noi-bat-2010

 

Archived on Thứ tư, 29/12/2010 – 10:48