ICDREC khởi động các khóa đào đạo về thiết kế vi mạch và lập trình ứng dụng năm 2011

with No Comments

Sau một thời gian dài chuẩn bị, bên cạnh việc xây dựng lại chương trình các khóa học đã từng mở trước đây, ICDREC còn mở thêm nhiều chương trình đào tạo khác từ căn bản đến chuyên sâu thích hợp cho nhiều đối tượng học viên yêu thích lĩnh vực thiết kế vi mạch.

icdrec-khoi-dong-cac-khoa-dao-dao-ve-thiet-ke-vi-mach-va-lap-trinh_1Hình 1. ICDREC chính thức mở các khóa đào tạo về thiết kế vi mạch và lập trình ứng dụng năm 2010.

 

Từ ngày 21/02/2011 đến ngày 04/03/2011, ICDREC sẽ giảng dạy khóa đầu tiên về “Lập trình nhúng trên vi xử lý ARM và thiết kế nâng cao FPGA” dành cho một số giảng viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Buổi khai giảng khóa học đầu tiên có sự tham gia của ông Hoàng Tiến Bình (Trưởng Ban Quản lý Dự án, Học viện Kỹ thuật Quân sự), PGS.TS Nguyễn Thanh Nam (Phó trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp.HCM), ThS. Ngô Đức Hoàng (Giám đốc ICDREC), TS. Đặng Trọng Trình (Trưởng phòng Đào tạo ICDREC) cùng các giảng viên ICDREC và các học viên khóa đào tạo.

icdrec-khoi-dong-cac-khoa-dao-dao-ve-thiet-ke-vi-mach-va-lap-trinh_2Hình 2. Khai giảng khóa học đầu tiên về “Lập trình nhúng trên vi xử lý ARM và thiết kế nâng cao FPGA”

 

Tiếp theo khóa học này, ICDREC sẽ tổ chức liên tục các khóa học khác với nội dung rất đa dạng như:

  • Thiết kế vi mạch trên FPGA.
  • Lập trình hệ thống nhúng với lõi vi xử lý ARM.
  • Lập trình vi điều khiển PCI/ARM/89C51.
  • Thiết kế lõi IP và SoC trên FPGA.
  • Thiết kế vi mạch tương tự.
  • Thiết kế vi mạch số theo hướng ASIC.
  • Thiết kế DSP thực hiện trên FPGA.
  • Thiết kế board mạch điện tử (PCB design).

Các khóa học này được hướng dẫn bởi các chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thiết kế và lập trình ứng dụng. Với mục tiêu “học là phải làm được”, ngoài việc được cung cấp kiến thức nền tảng thì các học viên tham gia khóa học sẽ được thao tác trực tiếp trên các phần mềm thiết kế và thực hành trực tiếp trên phần cứng.

 

Archived on Thứ ba, 22/02/2011 – 13:27