Bài tham luận của GS.TSKH Đặng Lương Mô về sự cần thiết của nhà máy Chip điện tử

with No Comments

Bài này tóm tắt ý kiến cá nhân của GS.TSKH Đặng Lương Mô về tại sao nên phát triển công nghiệp bán dẫn vi mạch, nói chung, nhà máy chế biến vi mạch đầu tiên ở Việt Nam, nói riêng. Hiệu quả tích cực bởi sự phát triển công nghệ bán dẫn vi mạch được dẫn chứng bằng hiệu ứng vi mạch đối với công nghiệp, giáo dục đại học và kinh tế quốc gia, qua sự phân tích vài trường hợp thành công điển hình.

Tải về: GSTSKH_DangLuongMo_BaiThamLuan.pdf

 

Archived on Thứ sáu, 01/07/2011 – 16:21