DDR3 SDRAM Controller

with No Comments

Giới thiệu Đặc điểm chính   Tần số và tài nguyên   Mã nguồn và tài liệu Mã nguồn RTL (Verilog HDL) Mã nguồn môi trường kiểm tra (Verilog HDL) Tài liệu kỹ thuật

AMBA APB Controller

with No Comments

Giới thiệu Lõi IP điều khiển bus APB được dùng để kết nối những ngoại vi tốc độ thấp với hệ thống AMBA bus. Lõi IP điều khiển bus APB cũng hỗ trợ cấu hình vùng nhớ chỉ đọc. Nội … Chi tiết

AMBA AHB Controller

with No Comments

Giới thiệu Lõi IP điểu khiển bus AHB bao gồm khối phân xử, khối giải mã và khối điều khiển logic như mô tả kỹ thuật theo chuẩn AMBA. Lõi IP điều khiển bus AHB được thiết kế có thể … Chi tiết

DCT/IDCT

with No Comments

Giới thiệu DCT-FI là lõi IP chuyển đổi cosin rời rạc thuận nghịch (2D DCT), được thiết kế tối ưu trong việc sử dụng tài nguyên và có tần số hoạt động cao. DCT-FI hoạt động với ma trận hệ … Chi tiết

32-bit I2S Controller

with No Comments

Overview The PE-APB is used to connect low speed peripheral in AMBA bus system. This IP also support to configure read-only memory space. The contents of memory are protected from changes. Key Features The PE-APB includes the following features: Compliance … Chi tiết

SPI Controller

with No Comments

Overview The PE-AHB IP includes the arbiter, decoder and logic controller as described in the AMBA 2.0 Specification. The IP was also carefully tested by our robust regression test system, verified both the functionality of the controller and the compatibility … Chi tiết

Avalon LCD Controller

with No Comments

Giới thiệu Smart Card Reader (SCR) là đầu đọc các thẻ thông minh: SIM trong máy điện thọai di động, thẻ ngân hàng, thẻ thanh tóan xe bus, tàu điện ngầm, thẻ chấm công, an ninh ra vào… Đặc điểm … Chi tiết

8-bit CAN Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-CAN-8B được thiết kế tương thích với các chuẩn CAN 2.0A và CAN 2.0B. Lõi IP này có giao tiếp song song để kết nối dễ dàng với vi điều khiển. Đặc biệt, bốn bộ đệm phát và … Chi tiết

APB Interrupt Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-INT-APB là lõi IP điều khiển ngắt khả lập trình tương thích với bus AMBA APB. PE-INT-APB hỗ trợ 2 loại ngắt: ngắt nhanh và ngắt thường. Số lượng nguồn ngắt hỗ trợ lên đến 64 nguồn, chia … Chi tiết

32 bit RISC VN1632LP

with No Comments

Giới thiệu MP-VN1632LP là vi xử lý 32 bit tốc độ cao, tiết kiệm năng lượng được thiết kế theo cấu trúc RISC. Vi xử lý này có thể được ứng dụng trên các thiết bị cầm tay với tốc … Chi tiết

1 2 3 4 5 6