Khai giảng khóa ​​Lập trình nhúng trên ARM ​và Thiết kế vi mạch số

with No Comments

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch ICDREC Phòng Đào Tạo *** Thông báo: chiêu sinh khóa ​​Lập trình nhúng trên ARM ​và lớp Thiết kế vi mạch số Thời gian: tuần thứ ba tháng 01 … Chi tiết

Khai giảng khóa đào tạo đầu tiên về thiết kế vi mạch tương tự – Analog +1

with No Comments

Với mục tiêu đào tạo đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch tương tự có trình độ chuyên môn cao ngang bằng quốc tế, khóa học có sự tham gia giảng dạy và hướng dẫn của các giáo sư … Chi tiết

Khóa học Kiến trúc Vi xử lý 32 bit- RISC

with No Comments

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ thuật cũng như nâng cao trình độ thiết kế lõi IP, đặc biệt là thiết kế hệ thống CPU. Ngày 10 tháng 08 năm 2009, ICDREC đã tổ chức khóa học về Kiến Trúc … Chi tiết