LDO TH7150

with No Comments

Giới thiệu TH7150 là mạch ổn áp tuyến tính điện áp rơi thấp dạng LDO (low-dropout regulators) được thiết kế và chế tạo dựa trên công nghệ CMOS 0.35µm. Tầm điện áp cung cấp ngõ vào: 1.6 – 3.6V, dòng … Chi tiết