DDR3 SDRAM Controller

with No Comments

Giới thiệu Đặc điểm chính   Tần số và tài nguyên   Mã nguồn và tài liệu Mã nguồn RTL (Verilog HDL) Mã nguồn môi trường kiểm tra (Verilog HDL) Tài liệu kỹ thuật

SDR SDRAM Controller

with No Comments

Giới thiệu SDR SDRAM Controller (SDRC) được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi băng thông bộ nhớ cao, tốc độ xung nhịp cao và lập trình đầy đủ. SDRC nhận các lệnh từ bus AMBA … Chi tiết

DDR SDRAM Controller

with No Comments

Overview DDR_SDR_C operates at a high performance interface to DDR SDRAM memory devices. The local bus interface transfers read and write commands to the controller. Then DDR_SDR_C receives these commands and translates them the command sequences required by DDR SDRAM … Chi tiết