AMBA APB Controller

with No Comments

Giới thiệu Lõi IP điều khiển bus APB được dùng để kết nối những ngoại vi tốc độ thấp với hệ thống AMBA bus. Lõi IP điều khiển bus APB cũng hỗ trợ cấu hình vùng nhớ chỉ đọc. Nội … Chi tiết

AMBA AHB Controller

with No Comments

Giới thiệu Lõi IP điểu khiển bus AHB bao gồm khối phân xử, khối giải mã và khối điều khiển logic như mô tả kỹ thuật theo chuẩn AMBA. Lõi IP điều khiển bus AHB được thiết kế có thể … Chi tiết