32-bit I2S Controller

with No Comments

Overview The PE-APB is used to connect low speed peripheral in AMBA bus system. This IP also support to configure read-only memory space. The contents of memory are protected from changes. Key Features The PE-APB includes the following features: Compliance … Chi tiết

SPI Controller

with No Comments

Overview The PE-AHB IP includes the arbiter, decoder and logic controller as described in the AMBA 2.0 Specification. The IP was also carefully tested by our robust regression test system, verified both the functionality of the controller and the compatibility … Chi tiết

Avalon LCD Controller

with No Comments

Giới thiệu Smart Card Reader (SCR) là đầu đọc các thẻ thông minh: SIM trong máy điện thọai di động, thẻ ngân hàng, thẻ thanh tóan xe bus, tàu điện ngầm, thẻ chấm công, an ninh ra vào… Đặc điểm … Chi tiết

8-bit CAN Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-CAN-8B được thiết kế tương thích với các chuẩn CAN 2.0A và CAN 2.0B. Lõi IP này có giao tiếp song song để kết nối dễ dàng với vi điều khiển. Đặc biệt, bốn bộ đệm phát và … Chi tiết

APB Interrupt Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-INT-APB là lõi IP điều khiển ngắt khả lập trình tương thích với bus AMBA APB. PE-INT-APB hỗ trợ 2 loại ngắt: ngắt nhanh và ngắt thường. Số lượng nguồn ngắt hỗ trợ lên đến 64 nguồn, chia … Chi tiết

32-bit UART Controller

with No Comments

Giới thiệu UART-APB core là một bộ điều khiển truyền và nhận nối tiếp bất đồng bộ, nó được sử dụng chủ yếu cho các hệ thống nhúng và thiết kế ASIC. Lõi UART-APB có thể được sử dụng để … Chi tiết

32-bit I2C Controller

with No Comments

Giới thiệu Lõi IP điều khiển I2C cung cấp một giao thức truyền nhận nối tiếp theo chuẩn I2C của Philips. Lõi IP có thể được tích hợp vào hệ thống trên chip (SoC) thông qua bus AMBA AHB. Bộ … Chi tiết

APB Smart Card Reader

with No Comments

Giới thiệu SCR IP thực hiện việc giao tiếp và điều khiển truyền nhận dữ liệu giữa thẻ nhớ thông minh với vi điều khiển thông qua hệ thống bus AMBA APB. SCR IP hỗ trợ đầy đủ tính năng … Chi tiết

DMA Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-DMA là IP điều khiển việc truyền nhận dữ liệu giữa các vùng nhớ một cách trực tiếp, tương thích bus AHB. IP này đã được kiểm tra kỹ lưỡng trên hệ thống kiểm tra theo mô hình … Chi tiết

8-bit Interrupt Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-INT-8B là bộ điều khiển ngắt có thể lập trình được, có tính năng tương đương lõi 8259A của Intel. PE-INT-8B có thể dùng để quản lý tất cả nguồn ngắt của vi xử lý 8 bit như … Chi tiết

1 2