32-bit I2C Controller

with No Comments

Giới thiệu Lõi IP điều khiển I2C cung cấp một giao thức truyền nhận nối tiếp theo chuẩn I2C của Philips. Lõi IP có thể được tích hợp vào hệ thống trên chip (SoC) thông qua bus AMBA AHB. Bộ … Chi tiết

APB Smart Card Reader

with No Comments

Giới thiệu SCR IP thực hiện việc giao tiếp và điều khiển truyền nhận dữ liệu giữa thẻ nhớ thông minh với vi điều khiển thông qua hệ thống bus AMBA APB. SCR IP hỗ trợ đầy đủ tính năng … Chi tiết

DMA Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-DMA là IP điều khiển việc truyền nhận dữ liệu giữa các vùng nhớ một cách trực tiếp, tương thích bus AHB. IP này đã được kiểm tra kỹ lưỡng trên hệ thống kiểm tra theo mô hình … Chi tiết

8-bit Interrupt Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-INT-8B là bộ điều khiển ngắt có thể lập trình được, có tính năng tương đương lõi 8259A của Intel. PE-INT-8B có thể dùng để quản lý tất cả nguồn ngắt của vi xử lý 8 bit như … Chi tiết

PCI Device 2.3

with No Comments

Giới thiệu Lõi điều khiển PCI quản lý việc truyền dữ liệu giữa host PCI và các thiết bị gắn với bus PCI. Lõi IP thực hiện hai luồng trao đổi dữ liệu sau: – Thiết bị PCI nhận dữ liệu … Chi tiết

AHB Interrupt Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-INT-AHB là một IP điều khiển ngắt khả lập trình, tương thích với bus AMBA AHB. PE-INT-AHB hỗ trợ 2 loại yêu cầu ngắt: yêu cầu ngắt nhanh và yêu cầu ngắt thường. Đăc biệt, IP có thể … Chi tiết

32-bit RISC VN1632

with No Comments

Giới thiệu VN1632 là vi xử lý 32-bit được phát triển bởi ICDREC dựa trên kiến trúc RISC (tập lệnh rút gọn). Các đặc điểm kỹ thuật chính là sử dụng kiến trúc Harvard 32-bit RISC, pipeline 5 tầng, trong … Chi tiết

SDR SDRAM Controller

with No Comments

Giới thiệu SDR SDRAM Controller (SDRC) được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi băng thông bộ nhớ cao, tốc độ xung nhịp cao và lập trình đầy đủ. SDRC nhận các lệnh từ bus AMBA … Chi tiết

DDR SDRAM Controller

with No Comments

Overview DDR_SDR_C operates at a high performance interface to DDR SDRAM memory devices. The local bus interface transfers read and write commands to the controller. Then DDR_SDR_C receives these commands and translates them the command sequences required by DDR SDRAM … Chi tiết

1 2