QCM Device

with No Comments

Giới thiệu Linh kiện QCM có nguồn gốc tiếng Anh là Quartz Crystal Microbalance nghĩa là vi cân tinh thể thạch anh. Đặc điểm chính của linh kiện này cũng xuất phát từ tên gọi vi cân, nghĩa là đo … Chi tiết