8-bit CAN Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-CAN-8B được thiết kế tương thích với các chuẩn CAN 2.0A và CAN 2.0B. Lõi IP này có giao tiếp song song để kết nối dễ dàng với vi điều khiển. Đặc biệt, bốn bộ đệm phát và … Chi tiết

APB Interrupt Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-INT-APB là lõi IP điều khiển ngắt khả lập trình tương thích với bus AMBA APB. PE-INT-APB hỗ trợ 2 loại ngắt: ngắt nhanh và ngắt thường. Số lượng nguồn ngắt hỗ trợ lên đến 64 nguồn, chia … Chi tiết

32 bit RISC VN1632LP

with No Comments

Giới thiệu MP-VN1632LP là vi xử lý 32 bit tốc độ cao, tiết kiệm năng lượng được thiết kế theo cấu trúc RISC. Vi xử lý này có thể được ứng dụng trên các thiết bị cầm tay với tốc … Chi tiết

32-bit UART Controller

with No Comments

Giới thiệu UART-APB core là một bộ điều khiển truyền và nhận nối tiếp bất đồng bộ, nó được sử dụng chủ yếu cho các hệ thống nhúng và thiết kế ASIC. Lõi UART-APB có thể được sử dụng để … Chi tiết

32-bit I2C Controller

with No Comments

Giới thiệu Lõi IP điều khiển I2C cung cấp một giao thức truyền nhận nối tiếp theo chuẩn I2C của Philips. Lõi IP có thể được tích hợp vào hệ thống trên chip (SoC) thông qua bus AMBA AHB. Bộ … Chi tiết

APB Smart Card Reader

with No Comments

Giới thiệu SCR IP thực hiện việc giao tiếp và điều khiển truyền nhận dữ liệu giữa thẻ nhớ thông minh với vi điều khiển thông qua hệ thống bus AMBA APB. SCR IP hỗ trợ đầy đủ tính năng … Chi tiết

DMA Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-DMA là IP điều khiển việc truyền nhận dữ liệu giữa các vùng nhớ một cách trực tiếp, tương thích bus AHB. IP này đã được kiểm tra kỹ lưỡng trên hệ thống kiểm tra theo mô hình … Chi tiết

8-bit Interrupt Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-INT-8B là bộ điều khiển ngắt có thể lập trình được, có tính năng tương đương lõi 8259A của Intel. PE-INT-8B có thể dùng để quản lý tất cả nguồn ngắt của vi xử lý 8 bit như … Chi tiết

PCI Device 2.3

with No Comments

Giới thiệu Lõi điều khiển PCI quản lý việc truyền dữ liệu giữa host PCI và các thiết bị gắn với bus PCI. Lõi IP thực hiện hai luồng trao đổi dữ liệu sau: – Thiết bị PCI nhận dữ liệu … Chi tiết

AHB Interrupt Controller

with No Comments

Giới thiệu PE-INT-AHB là một IP điều khiển ngắt khả lập trình, tương thích với bus AMBA AHB. PE-INT-AHB hỗ trợ 2 loại yêu cầu ngắt: yêu cầu ngắt nhanh và yêu cầu ngắt thường. Đăc biệt, IP có thể … Chi tiết

1 2 3 4