QCM Device

with No Comments

Giới thiệu Linh kiện QCM có nguồn gốc tiếng Anh là Quartz Crystal Microbalance nghĩa là vi cân tinh thể thạch anh. Đặc điểm chính của linh kiện này cũng xuất phát từ tên gọi vi cân, nghĩa là đo … Chi tiết

DE C51 Board

with No Comments

Giới thiệu DE-C51 là phiên bản thương mại về kít thí nghiệm MCS-51 của ICDREC. Phiên bản này được chúng tôi thiết kế dựa trên nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh sinh viên của các trường … Chi tiết

PIC V1.0 Board

with No Comments

Giới thiệu KIT PIC V1.0 là phiên bản thương mại đầu tiên về kit thí nghiệm PIC của ICDREC. Phiên bản này được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế của quá trình nghiên cứu về Microchip PIC Microcontroller … Chi tiết

32-bit RISC VN1632

with No Comments

Giới thiệu VN1632 là vi xử lý 32-bit được phát triển bởi ICDREC dựa trên kiến trúc RISC (tập lệnh rút gọn). Các đặc điểm kỹ thuật chính là sử dụng kiến trúc Harvard 32-bit RISC, pipeline 5 tầng, trong … Chi tiết

Altera DE2 Board

with No Comments

Overview The Altera® DE2 Development and Education board was designed by professors, for professors. It is an ideal vehicle for learning about digital logic, computer organization, and FPGAs. Featuring an Altera Cyclone® II 2C35 FPGA, the DE2 board is designed for university … Chi tiết

SDR SDRAM Controller

with No Comments

Giới thiệu SDR SDRAM Controller (SDRC) được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi băng thông bộ nhớ cao, tốc độ xung nhịp cao và lập trình đầy đủ. SDRC nhận các lệnh từ bus AMBA … Chi tiết

DDR SDRAM Controller

with No Comments

Overview DDR_SDR_C operates at a high performance interface to DDR SDRAM memory devices. The local bus interface transfers read and write commands to the controller. Then DDR_SDR_C receives these commands and translates them the command sequences required by DDR SDRAM … Chi tiết

8-bit RISC SigmaK3 Applications

with No Comments

Hệ thống trình bày ký tự bằng led ma trận Hệ thống trình bày bằng led ma trận sử dụng 2 vi xử lý Sigmak3 Đặc điểm chính Chip vi xử lý 8-bit RISC SigmaK3 Kích thước bảng led ma … Chi tiết

ARM7 – LH79525 Board

with No Comments

Giới thiệu Board ARM7 LH79525 được thực hiện nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các hệ thống nhúng trên vi xử lý hiện nay. Board có giá thành thấp và có thể được dùng cho các ứng dụng phức … Chi tiết

LDO TH7150

with No Comments

Giới thiệu TH7150 là mạch ổn áp tuyến tính điện áp rơi thấp dạng LDO (low-dropout regulators) được thiết kế và chế tạo dựa trên công nghệ CMOS 0.35µm. Tầm điện áp cung cấp ngõ vào: 1.6 – 3.6V, dòng … Chi tiết

1 2 3 4