Microcontroller SG8V1

with No Comments

Giới thiệu Microcontroller SG8V1 được nghiên cứu, thiết kế bởi Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch – ICDREC. Đây là Vi điều khiển thương mại đầu tiên của Việt Nam được chính thức cung cấp … Chi tiết

32 bit RISC VN1632LP

with No Comments

Giới thiệu MP-VN1632LP là vi xử lý 32 bit tốc độ cao, tiết kiệm năng lượng được thiết kế theo cấu trúc RISC. Vi xử lý này có thể được ứng dụng trên các thiết bị cầm tay với tốc … Chi tiết

8-bit RISC VN801

with No Comments

Giới thiệu VN8_01 là một chip vi xử lý 8-bit hoạt động tốc độ cao với tiêu hao năng lượng thấp. VN8_01 được thực hiện dựa trên kiến trúc Harvard cải tiến, trong đó bộ nhớ dữ liệu và bộ … Chi tiết

8-bit RISC SigmaK3

with No Comments

Giới thiệu SigmaK3 là chip với chi phí thấp, hiệu suất cao, CPU 8-bit có phạm vi ứng dụng rộng rãi. Nó đã được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau với mức tiêu thụ năng lượng thấp. So … Chi tiết