Đại Học Quốc Gia TPHCM
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch

Ngôn ngữ

Chào mừng đến với ICDREC [ Đăng nhập ] [ Đăng ký ]
 Bản in Bản in

Nhằm cung cấp thông tin từ các nguồn báo khác nhau cho các bác quan tâm theo dõi. Mình lập topic này để mọi người có thể đọc tin tức mà khỏi tìm kiếm đâu xa.

====== Kiến thức cho mọi người ======
⬆ to top