Thông tin hỗ trợ và kinh doanh

Điện thoại: 08.627 55553 - 0918 569 596 (A. Khánh: khanh.tranhuy@icdrec.edu.vn)

Kinh doanh: sg8v1.sales@icdrec.edu.vn

Hỗ trợ kỹ thuật: sg8v1.support@icdrec.edu.vn