Ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang

with No Comments

Ngày 22/3/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) và Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (Điện Quang) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về “Chương trình hợp tác nghiên cứu, chế … Chi tiết