Sản xuất thử nghiệm lõi IP RISC 8 bit SigmaK3 Ver 1.0 và Ver 2.0

with No Comments

Năm 2007, đề tài: “Sản xuất thử nghiệm lõi IP RISC 8 bit SigmaK3 Ver1.0 và Ver2.0” dựa trên đề tài ươm tạo công nghệ (UTCN): “Nghiên cứu thiết kế lõi IP và chế tạo thử nghiệm chip 8-bit RISC … Chi tiết

Synopsys cử chuyên gia sang huấn luyện cho ICDREC

with No Comments

Tháng 01/2007, trong khuôn khổ tài trợ kinh phí, nhân lực, công nghệ của những công ty trong và ngoài nước nói chung về lĩnh vực thiết kế vi mạch, Synopsys, một công ty hàng đầu thế giới về phần … Chi tiết

Các Nhà tài trợ cho ICDREC ĐHQG TP.HCM

with No Comments

Ngày 10-11-2006, ĐHQG-HCM đã tổ chức lễ tiếp nhận tài trợ của các công ty hoạt động trong lĩnh vực vi mạch dành cho Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch – IC Design Research and … Chi tiết

Buổi báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học 2006

with No Comments

Ngày 22-1-2006, Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Thiết kế Vi mạch (ICDREC) tổ chức buổi báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học – đào tạo – chuyển giao công nghệ của trung tâm, tiến độ thực hiện … Chi tiết

Tái cấu trúc Đại học Quốc gia

with No Comments

Năm 2001, ĐHQG-HCM được tổ chức lại theo Quyết định số 15/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. ĐHQG-HCM cũng như ĐHQG Hà Nội có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Theo đó, … Chi tiết

1 8 9 10 11