Buổi báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học 2006

with No Comments

Ngày 22-1-2006, Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Thiết kế Vi mạch (ICDREC) tổ chức buổi báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học – đào tạo – chuyển giao công nghệ của trung tâm, tiến độ thực hiện … Chi tiết

Tái cấu trúc Đại học Quốc gia

with No Comments

Năm 2001, ĐHQG-HCM được tổ chức lại theo Quyết định số 15/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. ĐHQG-HCM cũng như ĐHQG Hà Nội có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Theo đó, … Chi tiết

1 9 10 11 12