Tuyển nhân viên vận hành

with No Comments

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC), Phòng Sản Xuất, thông báo tuyển Chuyên viên vận hành. Thông tin sơ lược như sau:   Yêu cầu tuyển dụng Số lượng: 02 người. Đối tượng: tối … Chi tiết

Tuyển lập trình viên và nhân viên kiểm tra phần mềm

with No Comments

Thông tin sơ lược:   Yêu cầu tuyển dụng Lập trình viên Số lượng: 04 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương. Có kinh nghiệm về các công nghệ: Java/J2EE, XML/JASON, HTML/HTML5, CSS3, Javascript, Hibernate, MySQL. Có … Chi tiết

Tuyển chuyên viên thiết kế và layout vi mạch cao tần (MIC/RFIC design)

with No Comments

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC), Phòng RF, thông báo tuyển Kỹ sư thiết kế vật lý. Thông tin sơ lược như sau:   Yêu cầu tuyển dụng Số lượng: 06 người. Đối tượng: … Chi tiết

Tuyển chuyên viên phiên dịch tiếng Anh và tiếng Nhật

with No Comments

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC), Phòng Dự án Quốc tế thông báo tuyển chuyên viên phiên dịch tiếng Anh và tiếng Nhật. Thông tin sơ lược như sau:   Yêu cầu tuyển dụng … Chi tiết

Tuyển Kỹ sư thiết kế vật lý

with No Comments

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC),Phòng Physical Design, thông báo tuyển Kỹ sư thiết kế vật lý. Thông tin sơ lược như sau: Yêu cầu tuyển dụng Số lượng: 02 người. Đối tượng: Kỹ … Chi tiết